“You can’t stop the waves, but you can learn how to surf”
(Jon Kabat-Zinn)

Individuele coaching

Wat leer je?

In een individueel coachtraject krijg je inzicht in de fases van chronische stress, wat jouw stressfactoren zijn en welke invloed dit heeft op jouw lichaam, cognitieve vermogen en emoties. We onderzoeken wat energie geeft en wat energie kost en hoe je dit proces kunt ombuigen naar herstel van de balans. Daarnaast onderzoeken we welke karaktereigenschappen, mentale overtuigingen en gedragspatronen invloed hebben op je stressklachten. Je leert welke jouw gezondheid ondersteunen en welke belemmerend zijn. Hoe je regie kan herpakken en tools kunt inzetten om het geleerde in de praktijk te integreren.

Een coachtraject is altijd gericht op jouw (leer)wensen en doelen. Ik stem me af, volg, luister, reik aan, vraag door, prikkel, vat samen, confronteer en spiegel.

Resultaat

 • Invloed uitoefenen waar het kan
 • Accepteren en loslaten waar je geen invloed op hebt
 • Verantwoordelijkheid nemen waar het nodig is
 • Actie ondernemen om gedragsverandering in gang te zetten

Duur

De duur van het coachtraject hangt af van de fase van chronische stress. Voor de fase van stressklachten ligt de duur tussen de 3 en 5 keer. Voor de fase van overspannenheid is dit 5 tot 8 keer en voor de fase van burn-out is dit 8 tot 12 keer.

Kennismakingsgesprek

Elk coachtraject start met een kennismakingsgesprek waarin we je situatie/vraag bespreken/ analyseren. Vervolgens kijken we samen of vraag en aanbod bij elkaar passen. Dit gesprek is gratis en vindt plaats op een openbare locatie in Amsterdam.

Team educatie en stressbeleving

Educatie

Wat is stress precies? Hoe werkt het neurobiologisch en welke fasen van chronische stress zijn er? Wat is de invloed van stress op het team en hoe zorg je met elkaar voor een gezonde balans? Wat is hiervoor nodig en hoe verhoudt zich dit met de persoonlijke beleving van teamleden ten aanzien: stress(klachten), energievreters en energiegevers, werkdruk, verzuim. Wat is de invloed van individuele karaktereigenschappen op chronische stress en herstel van de balans? Wat zijn hierbij bevorderende en belemmerende factoren? Welke afspraken maak je met elkaar en hoe zorg je dat je zowel op team- als individueel niveau een commitment bereikt?

Stressbeleving

Wat doet chronische stress met jou en durf je dit te delen en zichtbaar te maken? Welke persoonlijke valkuilen zijn er, wat zijn teamvalkuilen?
Wat is er nodig om hier als team stappen in te zetten? Hoe kan uitwisseling over stressbeleving de onderlinge betrokkenheid versterken en de verbinding met het team vergroten?

Resultaat

 • Meer openheid en verbinding
 • Compassie voor individuele verschillen
 • Kennis van de neurobiologie en de fases van chronische stress
 • Helderheid over commitment op persoonlijk niveau en op teamniveau
 • Tools en tips voor herstel van de balans
 • Concrete afspraken en acties voor (gedrags)verandering

EHBO-Preventiespreekuur (Incompany)

Een EHBO-preventiespreekuur is laagdrempelig en bedoeld voor medewerkers als consultatie en eerste hulp bij chronische vermoeidheid en stressklachten. Tussen het werk door even binnenlopen en een goed gesprek voeren met een professionele stress- en burn-out coach. Een spreekuur is bedoeld als moment voor reflectie over: werkdruk, belasting die mantelzorg geeft, relatieproblemen, chronische vermoeidheid, spanningen op het werk, of een combinatie van factoren.

Preventiecheck; in welke fase van (chronische)stress zit jij?

Code GROEN: de fase van vitaliteit en balans tussen inspanning en ontspanning. Er zijn geen stressklachten.
Code ORANJE: de fase van chronische stressklachten. Het is de fase waarin de klachten nog goed omkeerbaar zijn door kleine (gedrags)aanpassingen en herstel van de balans binnen handbereik ligt.
Code ROOD: de fase van overspannenheid en burn-out. Er dreigt gevaar voor de gezondheid en verzuim ligt op de loer. Er zijn fysieke, cognitieve en emotionele klachten. Deze fase vraagt langere hersteltijd.


Doel van het inloopspreekuur:

  1) Preventiecheck; in welke fase van chronische stress zit je en wat is er nodig om het proces om te buigen naar herstel van de balans?
  2) Aanpak van concrete (gedrags)veranderingen/aanpassingen voor stressvermindering
  3) Betrekken van het privé- en/of zakelijk netwerk om stress direct aan te pakken en te verminderen

Stress-consult

Merk je:

 • Dat je steeds weer hetzelfde denk-of gedragspatroon tegen komt en dit spanning en stress geeft?
 • Dat je de regie uit handen geeft en aan kracht inboet?
 • Je klachten ontwikkelt op fysiek, cognitief, emotioneel of spiritueel gebied?
 • Dat er ‘iets’ moet veranderen, maar weet je niet hoe?

In één consult naar de kern

In dit gesprek zetten we ‘het licht’ op jouw vraag of situatie
Wat is de kern; waar gaat het echt om?
Wat belemmert en wat geeft kansen of mogelijkheden?
Waar ligt de oplossing? Wat is hiervoor nodig?

Een consult is eenmalig en vindt plaats op een mooie, openbare en duurzame locatie bij jou in buurt. De mobiele coach komt naar je toe!

Locaties: Eerlijk, Piccolo, Ceuvel, De tuinen van west, Zoku, Le pain quotidien, De jonge adminraal, Eye, Bar kantoor, Hotel Jakarta, Casa 400…

Workshop Stress-Reversal

De workshop Stress-Reversal is op maat, educatief, ervarings-en oplossingsgericht. Doel van de workshop is chronische stress om te buigen naar herstel van de balans.
Naast educatie over de opbouw van stress, leer je door eenvoudige oefeningen stress te verminderen. Je krijgt inzicht in ondersteunende en belemmerende patronen ten aanzien van stress. Inzicht is de motor voor ander gedrag en creëert nieuwe kansen en mogelijkheden. Het nodigt uit tot actie en stimuleert eigenaarschap van jouw stresssysteem.

Door middel van ervaringsgerichte oefeningen word je je bewust van jouw stressbeleving en wat dit met je doet. Hoe je door kleine aanpassingen je stressniveau kunt verminderen. De tools en tips zijn afgestemd op dagelijks gebruik.