“You can’t stop the waves, but you can learn how to surf”
(Jon Kabat-Zinn)

Zakelijke klanten

Verzuimpreventie
Bedrijven en organisaties die te maken hebben met een hoog ziekteverzuim en dit willen voorkomen zetten mijn coaching in als preventie-middel. Wanneer organisaties investeren in een effectief passend preventiebeleid zorgt dit bij de medewerkers/personeel voor meer vitaliteit, motivatie en betrokkenheid. Voor de organisatie/bedrijf leidt zo’n beleid tot terugdringing van het verzuim en is daarmee een flinke kostenbesparing en hogere productiviteit.

Hoe
Ik help bedrijven/organisaties hun verzuimpercentage te verlagen door: personeel/medewerkers inzicht te geven in de verschillende fases van stress, bewustzijn te creëren in stressfactoren en de gevolgen hiervan, tools en handvatten aan te reiken om regisseur te worden van hun eigen stresssysteem en de gewenste gedragsverandering in gang te zetten.

Dit betekent:

  • Invloed uitoefenen waar het kan
  • Accepteren en loslaten waar je geen invloed op hebt
  • Verantwoordelijkheid nemen waar het nodig is
  • Actie ondernemen om gedragsverandering in gang te zetten

Meer vitaliteit en minder verzuim?
Samen lossen we het op...


Particuliere klanten

Verlang je naar meer rust, balans of voel je een behoefte aan reflectie en is een pas op de plaats wenselijk? Voel je je chronisch moe en merk je dat je ook na een rustig weekend niet herstelt?

Of misschien herken je deze:

  • Het wordt je allemaal te veel, je trekt je langzaam terug
  • Het lukt niet meer om alle ballen in de lucht te houden
  • Je krijgt je werk nog net af, maar het kost steeds meer moeite
  • Thuis is er vaker ruzie; je lontje wordt steeds korter
  • Steeds weer dezelfde valkuil of belemmerend patroon?

Bewustwording
Een individueel coachtraject helpt je de balans te herstellen tussen draagkracht/draaglast, tussen energiegevers/energievreters, te reflecteren over wat jij wilt en nodig hebt om de gewenste verandering in gang te zetten. Resultaat van de coaching: meer bewustzijn-regie-daadkracht-helderheid-energie-rust-balans en zelfacceptatie/liefde.